MONIPUOLINEN TUOTETARJONTAMME

Tietojärjestelmän suunnittelu osaksi organisaation toimintastrategiaa vaatii syvällistä tietoa teknologioista ja tuotteista.

Tarjoamme kattavan valikoiman uusimpia ja parhaiksi todettuja teknologioita ja alustoja. Vankka arkkitehtuuriosaamisemme takaa, että saatte varmasti tarpeitanne vastaavan ja kehityksen kyydissä kestävän toteutuksen

Agileo toteutti franchising-ketjullemme toiminnanohjausjärjestelmän.
Nyt pystymme hallitsemaan asiakkuuksiamme helposti ja johdonmukaisesti ensi leadista toistuvaan laskutukseen asti.

Katariina Turunen, Close Designers

Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallintajärjestelmästä (CRM) hyötyvät jokaisen kokoluokan yritykset. Systemaattinen asiakassuhteiden kehittäminen auttaa löytämään oikeat asiakkuudet ja tekemään niistä pitkäikäisiä ja molemminpuolin tuottavia. Agileo auttaa ottamaan käyttöön juuri yritystäsi ja asiakkaitasi palvelevat ratkaisut. Tällöin muodostuu mahdollisimman välitön yhteys sinun ja asiakkaidesi välille.

Parhaat Sovellukset 2020
Odoo

Odoo CRM

Toiminnanohjaus

Useampien tai kaikkien yrityksen toimntojen tuominen osaksi yhtenäistä tietoarkkitehtuuria tehostaa toimintaa, tuo säästöjä ja mahdollistaa toiminnan skaalaamisen. Agileon toteuttamalla ketterällä mallilla nämä hyödyt saadaan jo pienille ja keskisuurille yrityksille. Järjestelmän käyttöönotto räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita ja tavoitteita, jolloin investointi on edullisessa suhteessa saatavaan hyötyyn nähden.

Parhaat Sovellukset 2020
Microsoft Dynamics

MS Dynamics

Odoo

ERPNext

Varastonhallinta

Varastonhallintajärjestelmä tuo sinulle ajatasaisen tiedon tavaran liikkumisesta ja auttaa pysymään askeleen edellä. Agileon periaatteena on suhteutettaa varastonhallinnan ratkaisut yrityksesi kokoon ja tavoitteisiin. Tämä mahdollistaa tehokkaan ja suunnitelmallisen toiminnan, sekä tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Parhaat Sovellukset 2020

Asset Management

Asset management vie yhtenäisen tietoarkkitehtuuriajattelun yhä pidemmälle sisällyttäen siihen yrityksen toimintojen lisäksi myös yrityksen varallisuuden, kiinteistöt, ajoneuvot jopa henkilöstön ja IPR-omaisuuden.

Parhaat Sovellukset 2020
Microsoft Dynamics

MS Dynamics

Verkkosivut

Toteutamme joustavasti asiakkaillemme myös verkkosivustoja, omalla kilpailukykyisellä hostingilla. Verkostomme kautta saat käyttöösi myös huippuluokan webdesignerien palvelut.

Parhaat Sovellukset 2020
WordPress

WordPress

Joomla

Drupal

Verkkokaupat

Toteutamme verkkokauppasovellukset avaimet käteen periaatteella ja koulutamme asiakkaan myös käyttämään verkkokauppa-alustaa.

Parhaat Sovellukset 2020
PrestaShop

PrestaShop

WooCommerce

Magento

Agileolta asumispalveluyksikölle vaikuttavuusmittaristo

Agileo toteutti asumispalveluyksiköllemme vaikuttavuusmittariston, jonka kautta kuntoutumisasukkaan kanssa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja kuntoutumisen etenemisestä tiedotetaan asukkaan yhteistyötahoja.

Agileon ketterä työskentelymallin ja vahvan arkkitehtuuriosaamisen ansiosta projekti oli vakaissa käsissä ja projektin budjetti pysyi suunnitellussa.


Piia Virtanen, Vehkoonranta Oy

Agileo toteutti franchising-ketjulle toiminnanohjausjärjestelmän

Agileo toteutti franchising-ketjullemme toiminnanohjausjärjestelmän. Nyt pystymme hallitsemaan asiakkuuksiamme helposti ja johdonmukaisesti ensi leadista toistuvaan laskutukseen asti.

Agileon asiantuntemuksen ja vahvan arkkitehtuuriosaamisen ansiosta projekti oli vakaissa käsissä ja projektin budjetti pysyi suunnitellussa.


Katariina Turunen, Close Designers

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä